KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2011