Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 116/2011 z  21. októbra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP