Kirjallinen kysymys E-009112/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Tupakkatuotedirektiivin tarkistaminen