Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 4 päivänä maaliskuuta 2011. # Nicuşor Grigore vastaan Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti. # Ennakkoratkaisupyyntö: Tribunalul Dâmboviţa - Romania. # Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta - Sosiaalipolitiikka - Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu - Direktiivi 2003/88/EY - Työajan järjestäminen - Käsite "työaika" - Käsite "viikoittainen enimmäistyöaika" - Metsänhoitaja, jonka joustava työaika on hänen työsopimuksensa ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaan 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa - Kansallinen säännöstö, jonka mukaan metsänhoitaja on vastuussa kaikista hänen vastuulleen annetulla metsäalueella tapahtuneista vahingoista - Luokittelu - Lisätyötuntien vaikutus kyseessä olevan henkilön palkkaukseen ja taloudellisiin korvauksiin. # Asia C-258/10. Grigore TITJUR