Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1752 tal-25 ta’ Frar 2019 li tistabbilixxi kwestjonarji, kif ukoll il-format u l-frekwenza tar-rapporti li għandhom jitħejjew mill-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) 2017/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2019) 1423) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)