Komission asetus (EU) N:o 192/2010, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2010 , osittain tai kokonaan hiotusta riisistä 6 päivästä maaliskuuta 2010 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta