Kirjallinen kysymys E-001158/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) komissiolle. Rajat ylittävää energiainfrastruktuuria koskevien luvanmyöntämismenettelyjen vauhdittaminen