Kirjallinen kysymys E-003696/11 Theodoros Skylakakis (PPE) komissiolle. Fluorihiilivetyjen (HFC) käytön vähentäminen: kahdenvälisten kansainvälisten sopimusten tekeminen