2011/758/EU: Euroopan parlamentin päätös, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011 , vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009#Euroopan parlamentin päätöslauselma, 25. lokakuuta 2011 , joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009