Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 02/07/2010) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5899 - WARBURG PINCUS / SILVER LAKE / INTERACTIVE DATA CORPORATION) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)