Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 18/04/2011) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6085 - COSTA CROCIERE / ALPITOUR / WELCOME JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)