Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1176/2011, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011 , makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta