Særberetning nr. 16/98 om anvendelsen af bevillingerne til strukturforanstaltninger i programmeringsperioden 1994-1999, med Kommissionens svar (i henhold til artikel 188 C, stk. 4, andet afsnit, I EF-traktaten)