Asia T-545/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2016 – Al Matri v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Toimenpiteet, jotka on toteutettu valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevia henkilöitä ja heitä lähellä olevia henkilöitä ja yhteisöjä vastaan — Varojen jäädyttäminen — Kantajan nimen sisällyttäminen niitä henkilöitä ja yhteisöjä koskevaan luetteloon, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä sovelletaan — Riittämättömät tosiseikat — Tosiseikkoja koskeva virhe — Oikeudellinen virhe — Elinkeinon harjoittamisvapaus — Suhteellisuus — Puolustautumisoikeudet — Tehokkaan oikeussuojan periaate — Perusteluvelvollisuus)