Kirjallinen kysymys E-010354/10 Eija-Riitta Korhola (PPE) komissiolle. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja SESAR-hanke