Cauza T-93/21: Acțiune introdusă la 13 februarie 2021 – Creaticon/EUIPO – Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)