Asia C-258/18: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 13.2.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Centrale Raad van Beroep – Alankomaat) – H. Solak v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – ETY-Turkki-assosiaatiosopimus – Lisäpöytäkirjan 59 artikla – Päätös N:o 3/80 – Turkkilaisten siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asumista koskevasta edellytyksestä luopuminen – 6 artikla – Täydentävä etuus – Keskeyttäminen – Vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuudesta luopuminen – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Erityiset maksuihin perustumattomat rahaetuudet – Asuinpaikkavaatimus)