PO ECFIN — Ilmoitus avoinna olevasta johtajan paikasta (palkkaluokka AD 14) — Talouden ja rahoituksen pääosasto ECFIN (Talous- ja rahoituskomitea sekä talouspoliittinen komitea) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 2 kohta) — KOM/2010/10272