Neuvoston päätelmät, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010 , elinikäistä oppimista tukevista taidoista ja aloitteesta ”Uudet taidot uusia työpaikkoja varten”