Kirjallinen kysymys E-0267/10 esittäjä(t): Frieda Brepoels (Verts/ALE) komissiolle.Sohvametsästäjät, jotka ampuvat lintuja Ranskassa