Kirjallinen kysymys P-008972/11 Francisco Sosa Wagner (NI) komissiolle. Ammattipätevyyden automaattinen tunnustaminen; arkkitehdin tutkintonimike