Unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) tuomio 26 päivänä lokakuuta 2012. # CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto. # Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden leviäminen - Varojen jäädyttäminen - Kumoamiskanne - Perusteluvelvollisuus. # Asia T-53/12. CF Sharp Shipping Agencies v. neuvosto TITJUR