Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 14/07/2010) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5808 - JSA / JACQUET METALS / IMS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)