Kirjallinen kysymys E-010472/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Vuosittainen kasvuselvitys suhteessa Eurooppa 2020 -strategiaan