Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL C 139, 7.5.2011