Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1203/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012 , säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen erillismyynnistä unionissa ETA:n kannalta merkityksellinen teksti