Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22 päivänä joulukuuta 2010.#Rosa María Gavieiro Gavieiro (C-444/09) ja Ana María Iglesias Torres (C-456/09) vastaan Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.#Ennakkoratkaisupyynnöt: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña ja Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra - Espanja.#Sosiaalipolitiikka - Direktiivi 1999/70/EY - Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemän määräaikaista työtä koskevan puitesopimuksen 4 lauseke - Syrjintäkiellon periaate - Puitesopimuksen soveltaminen itsehallintoalueen määräaikaiseen henkilöstöön - Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään pelkästään palvelussuhteen tilapäisyyden perusteella erilaisesta kohtelusta ikälisää myönnettäessä - Velvollisuus tunnustaa oikeus ikälisään taannehtivin vaikutuksin.#Yhdistetyt asiat C-444/09 ja C-456/09. Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22 päivänä joulukuuta 2010.