Asia C-477/10 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.6.2012 — Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Agrofert Holding a.s., Polski Koncern Naftowy Orlen SA, Tanskan kuningaskunta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta (Muutoksenhaku — Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka koskevat yrityskeskittymän valvontamenettelyä — Asetus (EY) N:o 139/2004 — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Poikkeukset, jotka koskevat tutkintatoimien tarkoitusten, taloudellisten etujen, oikeudellisen neuvonannon ja toimielinten päätöksentekomenettelyn suojaa)