Mål F-85/09: Personaldomstolens dom av den 14 september 2010 — Rossi Ferreras mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Bedömningsförfarandet för år 2001/2002 — Karriärsutvecklingsrapport — Verkställande av en dom om ogiltigförklaring — Följderna av att ett förvaltningsbeslut återkallas — Bestämning av mål)