Zadeva F-85/09: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 14. septembra 2010 – Rossi Ferreras proti Komisiji (Javni uslužbenci — Uradniki — Ocenjevalno obdobje 2001/2002 — Karierno ocenjevalno poročilo — Izvršitev sodbe o razglasitvi ničnosti — Posledice umika akta — Določitev ciljev)