Vec F-85/09: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 14. septembra 2010 — Rossi Ferreras/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Hodnotené obdobie 2001/2002 — Hodnotenie služobného postupu — Vykonanie rozsudku o zrušení — Dôsledky späťvzatia aktu — Stanovenie cieľov)