Lieta F-85/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. septembra spriedums — Rossi Ferreras /Komisija (Civildienests — Ierēdņi — 2001./2002. gada novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — Sprieduma par atcelšanu izpilde — Akta atcelšanas sekas — Mērķu noteikšana)