Asia F-85/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2010 — Rossi Ferreras v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointikierros 2001/2002 — Urakehitystä koskeva kertomus — Kumoamistuomion täytäntöönpano — Toimen peruuttamisen seuraukset — Tavoitteiden asettaminen)