Sag F-85/09: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 14. september 2010 — Rossi Ferreras mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelsesåret 2001/2002 — karriereudviklingsrapport — opfyldelse af en annullationsdom — virkningerne af tilbagekaldelse af en akt — fastsættelse af mål)