Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6642 – Eaton Corporation/Cooper Industries) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti