Neuvoston päätös (EU) 2020/1788, annettu 25 päivänä marraskuuta 2020, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Itävallan tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä