asia C-196/19 P: Valitus, jonka UC on tehnyt 27.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-572/17, UC v. parlamentti, 14.12.2018 antamasta tuomiosta