KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3001/94 af 8. december 1994 om indstilling af fiskeri efter brisling fra fartøjer, som fører dansk flag