Danfoss ja Sauer-Danfoss Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Kokott 24 päivänä maaliskuuta 2011. # Danfoss A/S ja Sauer-Danfoss ApS vastaan Skatteministeriet. # Ennakkoratkaisupyyntö: Vestre Landsret - Tanska. # Välilliset verot - Kivennäisöljyjen valmisteverot - Yhteensopimattomuus unionin oikeuden kanssa - Kysymys siitä, ettei valmisteveroa palauteta tuotteiden ostajille, joille valmistevero on vyörytetty. # Asia C-94/10. TITJUR