Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6118 – Bain Capital Investors/IMCD) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti