Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 19/11/2012) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6745 - SNCF / HASELSTEINER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG / AUGUSTA HOLDING / RAIL HOLDING) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)