Vec C-331/20 P: Odvolanie podané 22. júla 2020: Volotea, SA proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 13. mája 2020 vo veci T-607/17, Volotea/Komisia