Kawża C-331/20 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2020 minn Volotea, SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla Estiża) fit-13 ta’ Mejju 2020 fil-Kawża T-607/17, Volotea vs Il-Kummissjoni