Lieta C-331/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 22. jūlijā Volotea, SA iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 13. maija spriedumu lietā T-607/17 Volotea/Komisija