Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen tekemisestä rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin