2013/198/EU: Komission päätös, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2012 , valtiontuesta SA.28356 (C 37/09, ex N 226/09) – Habidite Alonsotegi (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 4194) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti