Kirjallinen kysymys P-8025/10 Hannu Takkula (ALDE) neuvostolle. Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 (KOM(2010) 470 lopullinen) sekä neuvoston asiakirja 13619/10