Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 29/06/2011) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6168 - RBI / EFG EUROBANK / JV) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)