Regulamentul (UE) 2017/294 al Comisiei din 20 februarie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviație menționată în anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave (Text cu relevanță pentru SEE. )$