Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1011/2012, annettu 17 päivänä lokakuuta 2012 , arvopaperien omistusta koskevista tilastoista (EKP/2012/24)